Méga-Plex Taschereau 18

Méga-Plex Taschereau 18 (Guzzo Cinemas)
3514 boul. Taschereau (450) 923-5566
1917 (13+)
Mon:  6:55 9:30
Tue:  12:55 3:30 6:55 9:30
Wed - Thu:  6:55 9:30
Bad Boys for Life (13+)
Mon:  7:00 9:30
Tue:  1:00 3:30 7:00 9:30
Wed - Thu:  7:00 9:30
Blumhouse's Fantasy Island (13+)
Mon:  7:05 9:20
Tue:  1:05 3:20 7:05 9:20
Wed - Thu:  7:05 9:20
Brahms: The Boy II
Thu:  7:00 9:00
Dolittle (v.f.) (G)
Mon:  7:10 9:15
Tue:  12:55 3:00 5:05 7:10 9:15
Wed:  7:10 9:15
Downhill (G)
Mon:  7:05 9:00
Tue:  1:20 3:15 5:10 7:05 9:00
Wed - Thu:  7:05 9:00
Harley Quinn : Birds of Prey (13+)
Mon:  7:05 9:20
Tue:  1:05 3:20 7:05 9:20
Wed - Thu:  7:05 9:20
Harley Quinn : Birds of Prey - L'expérience IMAX (13+)
Mon:  7:20 9:35
Tue:  1:20 3:35 7:20 9:35
Wed - Thu:  7:20 9:35
Harley Quinn: Birds of Prey (13+)
Mon:  7:00 9:15
Tue:  1:00 3:15 7:00 9:15
Wed - Thu:  7:00 9:15
Harley Quinn: Birds of Prey - The IMAX Experience (13+)
Mon:  7:15 9:30
Tue:  1:15 3:30 7:15 9:30
Wed - Thu:  7:15 9:30
Jumanji : Le prochain niveau (G)
Tue:  1:00 9:25
Knives Out (G)
Mon - Thu:  6:50 9:25
L'île fantastique de Blumhouse (13+)
Mon:  7:10 9:25
Tue:  1:10 3:25 7:10 9:25
Wed - Thu:  7:10 9:25
Little Women (G)
Mon - Thu:  6:50 9:30
Mafia Inc (13+)
Mon:  7:00 9:45
Tue:  1:00 3:45 7:00 9:45
Wed - Thu:  7:00 9:45
Mafia Inc (v.o.f.) (13+)
Mon:  6:45 9:30
Tue:  12:45 3:30 6:45 9:30
Wed - Thu:  6:45 9:30
Manou à l'école des goélands (G)
Tue:  1:00 2:55 4:50
Mauvais garçons pour la vie (13+)
Mon:  7:05 9:35
Tue:  1:05 3:35 7:05 9:35
Wed - Thu:  7:05 9:35
The Photograph (G)
Mon:  7:15 9:30
Tue:  1:15 3:30 7:15 9:30
Wed - Thu:  7:15 9:30
Sonic the Hedgehog (G)
Mon:  7:15 9:20
Tue:  1:00 3:05 5:10 7:15 9:20
Wed - Thu:  7:15 9:20
Sonic le hérisson (G)
Mon:  7:10 9:15
Tue:  12:55 3:00 5:05 7:10 9:15
Wed - Thu:  7:10 9:15